Chuyển tới nội dung chính

4 Khoá học

Tests
English
Preview Course

English

Tests

A bulk of English tests in many levels

Communication 1
English
Preview Course

Giáo viên: Lê Hà Uyên HàGiáo viên: Thị Mộng Trinh NguyễnGiáo viên: An Nguyễn Thị ThuGiáo viên: Thẩm Trần Thị HoàiGiáo viên: Trang Trịnh Thị Thu

Communication 1

Là khoá học tiếp nối của khoá Foundation, Communication 1 là khoá học dành cho học viên đã qua trình độ cơ bản và muốn tập trung luyện giao tiếp ở trình độ trung bình khá. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp, đây chính là khoá học dành cho bạn.

English Foundation 1
English
Preview Course

Giáo viên: Lê Hà Uyên HàGiáo viên: Thị Mộng Trinh NguyễnGiáo viên: An Nguyễn Thị ThuGiáo viên: Tiên Nguyễn Thị ThuỷGiáo viên: Nhung Phạm ThịGiáo viên: Goclass TeacherGiáo viên: Nathan ThanGiáo viên: Thẩm Trần Thị HoàiGiáo viên: Sơn Vũ Hoàng

English Foundation 1

Khóa học Foundation phù hợp với các học viên là những người muốn củng cố, xây dựng kiến thức tiếng Anh nền tảng. Bởi vậy, nếu bạn đã và đang bị hổng kiến thức hoặc muốn bắt đầu học Tiếng Anh từ đầu, đây chính là khoá học dành cho bạn.

Lớp học trực tuyến - Tiếng Anh
English
Preview Course

Giáo viên: Dung Trịnh Ngọc

Lớp học trực tuyến - Tiếng Anh

Lớp học trực tuyến trên Google Meet